Comunicat de presa 15.06.2018

ANUNȚ DE PRESĂ PRIVIND ÎNCEPEREA PROIECTULUI

„OBȚINEREA DE PRODUSE ALIMENTARE SIGURE SUB ASPECTUL SATISFACERII EXIGENȚELOR METABOLICE ȘI A POTENȚIALULUI BIOECONOMIC”

ARBO BIOSISTEM S.R.L., cu sediul în București, Sector 2, Str. Opanez, nr. 36 – 38, parter, camera 1, România, derulează proiectul cu număr ID P_38_902 si cod SMIS2014+ 104905, intitulat “Obținerea de produse alimentare sigure sub aspectul satisfacerii exigențelor metabolice și a potențialului bioeconomic”, în baza contractului de finanțare nr. 36/AXA1/1.2.1.C/21.12.2017, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate și Ministerul Cercetării și Inovării în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate.

Proiectul se implementează în str. Calea Vitan, nr. 112, sector 3, corpul C 29, etaj 1, camera 11 bis, pe o durată de 12 luni de la data semnării contractului de finanțare nr. 36/AXA1/1.2.1.C/21.12.2017, cu data de finalizare 20.12.2018.

Valoarea totală a proiectului este de 1.104.997,63 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 839.421,00 lei.

Rezultatul proiectului către Arbo Biosistem S.R.L. este reprezentat de obținerea de produse alimentare inovative, având ca bază de cercetare Brevetul de invenție “Procedeu si instalație pentru prepararea unor produse bioprotective”. În prezent există un mare decalaj între cantitatea și biodiversitatea resurselor autohtone cu potențial fitoterapeutic validat și nivelul actual la care acestea sunt procesate profitabil pentru populație. ARBO BIOSISTEM își propune o penetrare competitivă pe nișa de piață a suplimentelor alimentare și a alimentelor funcționale prin disponibilizarea nutraceutică avansată a unor resurse reprezentative din arealul arboricol.

Se vizează beneficii în echilibrarea balanței importurilor, în prezent deficitară, și dezvoltarea sustenabilă a zonelor deținătoare de bioresurse, prin creșterea capacităților de procesare la nivel autohton.

La finele perioadei de implementare beneficiarul va obține trei prototipuri de produse cu implicații majore în bioprotecția antioxidantă intra și extracelulară, precum și prelucrarea integrativă a subproduselor rezultate din procesarea primară, cu obținerea de proteine vegetale utilizabile în dietele de tip “vegan”.

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact

Persoana de contact: Cristescu Andrei – Gheorghe

Tel: 0722357444, E-mail: andrei.cristescu@arbo-biosistem.ro